ไบโอดีเซล พืชน้ำมันสู่พลังงานเชื้อเพลิง ตอนที่ 7 (ตอน -)

29-10-2014

View 2,501

วีดีโอ

รายการ : ไบโอดีเซล พืชน้ำมันสู่พลังงานเชื้อเพลิง ตอนที่ 7
วันที่ : 13:36:00 | View 2501 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

จากวิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนี่องไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ หากยังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้บริโภคโดยตรง หนึ่งในหนทางที่จะช่วยบรรเทากฤตพลังงานในขณะนี้คือพลังงานทดแทน ทางเลือกที่ผลิตได้จากพืชเช่น “ไบโอดีเซล”

เอกสาร :