วท. จับมือ ธกส. นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์ (ตอน -)

18-11-2016

View 1,964

วีดีโอ

รายการ : วท. จับมือ ธกส. นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์
วันที่ : 11:34:00 | View 1964 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ (วท.) จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) นำข้าวหอมมะลิเกรดเอจากชาวนามาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยาว์

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เอกสาร :