เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผ้าไหมหมี่โฮล อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

08-03-2018

View 5,814

วีดีโอ

รายการ : เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผ้าไหมหมี่โฮล อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ : 08:27:41 | View 5814 | สถานี : MHESI Channel | Embed