งานแถลงข่าว ระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในวโรกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (ตอน -)

13-10-2015

View 1,522

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว ระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในวโรกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันที่ : 14:18:00 | View 1522 | สถานี : MHESI Channel | Embed

เอกสาร :