การแปรรูปผลิตภัณฑ์จามะม่วงเบา เพื่ความมั่นคงด้านอาหาร สู่ทิศทางความยั่งยืนของชุมชน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

09-03-2018

View 5,396

วีดีโอ

รายการ : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จามะม่วงเบา เพื่ความมั่นคงด้านอาหาร สู่ทิศทางความยั่งยืนของชุมชน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
วันที่ : 15:10:17 | View 5396 | สถานี : MHESI Channel | Embed