งานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงภานิชย์ ปี 2559/1 (ตอน -)

04-02-2016

View 1,692

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงภานิชย์ ปี 2559/1
วันที่ : 10:58:00 | View 1692 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

3 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เอกสาร :