งานแถลงข่าว มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (ตอน งานแถลงข่าว มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15)

14-03-2016

View 1,829

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
วันที่ : 10:56:00 | View 1829 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

9 มีนาคม 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :