รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิอบโอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ (ตอน -)

29-04-2016

View 1,714

วีดีโอ

รายการ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิอบโอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ
วันที่ : 09:35:00 | View 1714 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

25 เมษายน 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

กระทรวงวิทยาศตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :