พิธีแถลงข่าว Cleanair for greentown โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว (ตอน -)

13-11-2015

View 2,172

วีดีโอ

รายการ : พิธีแถลงข่าว Cleanair for greentown โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว
วันที่ : 13:24:00 | View 2172 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

โดยความร่วมมือระหว่าง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

11 พฤศจิกายน 2558 

ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :