เทคโนโลยีการเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่สู่การสร้างเศรษฐกิจพอเพียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

28-02-2018

View 3,484

วีดีโอ

รายการ : เทคโนโลยีการเลี้ยงและผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่สู่การสร้างเศรษฐกิจพอเพียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ : 14:07:46 | View 3484 | สถานี : MHESI Channel | Embed