งานประชุมวิขาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ตอน -)

28-01-2016

View 1,518

วีดีโอ

รายการ : งานประชุมวิขาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ : 15:17:00 | View 1518 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

19 มกราคม 2559

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :