สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มีนาคม 2559 (ตอน สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มีนาคม 2559)

26-02-2016

View 1,901

วีดีโอ

รายการ : สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มีนาคม 2559
วันที่ : 15:37:00 | View 1901 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

เวลา 10.00 - 11.30 น.
ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แถลงข่าว โดย

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
อ. ชูชาติ แพน้อย รักษาการผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา
อ. เฉลิมชนม์ วรรณทอง รักษาการผุ้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

เอกสาร :