พิธีมอบรางวัล รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 Machinery Technology Awards 2016 (ตอน -)

23-08-2016

View 2,010

วีดีโอ

รายการ : พิธีมอบรางวัล รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 Machinery Technology Awards 2016
วันที่ : 09:06:00 | View 2010 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559

ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :