แก๊สโซฮอล์ พลังงานทดแทน ตอนที่ 8 (ตอน -)

29-10-2014

View 2,754

วีดีโอ

รายการ : แก๊สโซฮอล์ พลังงานทดแทน ตอนที่ 8
วันที่ : 13:37:00 | View 2754 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

แก๊สโซฮอล์ หนึ่งในพลังงานทดแทนทางเลือกจากแนวพระราชดำริแห่งพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรองรับกฤตการพลังงานเชื้อเพลิงและสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตรด้วยพระอัฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นและมีพระราชดำริให้เตรียมรับกับปัญหาเชื้อเพลิงมากว่า ๔๐ ปี

เอกสาร :