ประโยชน์แสงซินโครตรอน (ตอน -)

12-10-2017

View 2,749

วีดีโอ

รายการ : ประโยชน์แสงซินโครตรอน
วันที่ : 10:08:00 | View 2749 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

แสงซินโครตรอน มีความสว่งมากกว่าพระอาทิตย์ในตอนกลางวัน ถึง 1,000,000 เท่า มีขนาดเล็กระดับไมโคร มีประโยช์หลายด้าน เช่น ด้านวิทยาศาตร์พื้นฐาน ตรวจสอบหาสารพิษในดิน ,ด้านอุตสาหกรรม อาทิ ยางพารา,เหล็ก