พืชจากพระราชดำริ ตอนที่ 10 (ตอน -)

29-10-2014

View 2,555

วีดีโอ

รายการ : พืชจากพระราชดำริ ตอนที่ 10
วันที่ : 13:39:00 | View 2555 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริถึงความสำคัญของหญ้าแฝก ทำการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก หญ้ามีรากที่ฝังลึกลงในดินและได้ทำหน้าที่ลดการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี

หญ้าแฝกเป็นเหมือนกำแพงกักเก็บดินไม่ให้ไหลไปตามน้ำ

เอกสาร :