งานแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึดกข้อตกลงความร่วมมือ สถานีร่วมวิจัย มทส. นาโนเทค สซ. เพื่อการใช้แสงซินโครตรอนระยะที่ 2 (ตอน -)

13-10-2015

View 1,693

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึดกข้อตกลงความร่วมมือ สถานีร่วมวิจัย มทส. นาโนเทค สซ. เพื่อการใช้แสงซินโครตรอนระยะที่ 2
วันที่ : 14:39:00 | View 1693 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

15 พฤษภาคม 2558

อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เอกสาร :