แสงซินโครตรอนผลิตขึ้นมา ได้อย่างไร (ตอน -)

12-10-2017

View 2,761

วีดีโอ

รายการ : แสงซินโครตรอนผลิตขึ้นมา ได้อย่างไร
วันที่ : 09:03:00 | View 2761 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

แสงซินโครตรอนเกิดขึ้นได้อย่างไร จากปืนอิเล็กตรอน ที่มีหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาล และส่งอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกัน