แสงซินโครตรอนผลิตขึ้นมา ได้อย่างไร (ตอน -)

12-10-2017

View 2,408

วีดีโอ

รายการ : แสงซินโครตรอนผลิตขึ้นมา ได้อย่างไร
วันที่ : 09:03:00 | View 2408 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

แสงซินโครตรอนเกิดขึ้นได้อย่างไร จากปืนอิเล็กตรอน ที่มีหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาล และส่งอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกัน