ทุกเสียงมีค่า (ตอน หนังสั้น ทุกเสียงมีค่า)

27-01-2016

View 1,997

วีดีโอ

รายการ : ทุกเสียงมีค่า
วันที่ : 09:15:00 | View 1997 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่

2. ทีม Four Shadow โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จากผลงาน "ทุกเสียงมีค่า"

เอกสาร :