แสงซินโครตรอน คืออะไร? (ตอน -)

11-10-2017

View 2,539

วีดีโอ

รายการ : แสงซินโครตรอน คืออะไร?
วันที่ : 10:33:00 | View 2539 | สถานี : OPS channel | Embed

รายละเอียด

แสงซินโครตรอน เกิดขึ้นจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปัจจุบันมีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า