แถลงข่าว งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 (ตอน -)

28-10-2015

View 1,664

วีดีโอ

รายการ : แถลงข่าว งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558
วันที่ : 10:24:00 | View 1664 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

งานแถลงข่าว มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 

ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :