งานเสวนา เรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก (ตอน 1)

30-11-2015

View 1,536

วีดีโอ

รายการ : งานเสวนา เรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก
วันที่ : 14:15:00 | View 1536 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

งานเสวนา เรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม.

 

เอกสาร :