งานแถลงข่าว งานมหกรรม (ตอน -)

23-08-2016

View 1,680

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว งานมหกรรม
วันที่ : 09:10:00 | View 1680 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559

ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

เอกสาร :