น้ำพระราชหฤทัย ตอนที่ 5 (ตอน -)

29-10-2014

View 2,319

วีดีโอ

รายการ : น้ำพระราชหฤทัย ตอนที่ 5
วันที่ : 13:34:00 | View 2319 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

น้ำ หนึ่งในงานพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาของการทรงงานแนวพระราชดำริพระราชทานเป็นไปเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

เอกสาร :