งานแถลงข่าว กระทรวงวิทย์ ผนึกรัฐแก้วิกฤตยางพาราจัดเต็มงานวิจัยใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าผลผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหายางพารา (ตอน งานแถลงข่าว กระทรวงวิทย์ ผนึกรัฐแก้วิกฤตยางพาราจัดเต็มงานวิจัยใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าผลผลิตกระตุ้นเศร)

13-10-2015

View 2,003

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว กระทรวงวิทย์ ผนึกรัฐแก้วิกฤตยางพาราจัดเต็มงานวิจัยใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าผลผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหายางพารา
วันที่ : 13:42:00 | View 2003 | สถานี : MHESI Channel | Embed

เอกสาร :