บำบัดน้ำเสีย บึงมักกะสัน ตอนที่ 3 (ตอน -)

29-10-2014

View 2,614

วีดีโอ

รายการ : บำบัดน้ำเสีย บึงมักกะสัน ตอนที่ 3
วันที่ : 13:33:00 | View 2614 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ใช้ผักตบชวากำจัดน้ำเน่าเสียที่ได้เริ่มดำเนิน การขึ้นที่บึงมักกะสัน ซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในเขตโรงงานรถไฟมักกะสันของการรถไฟ แห่งประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเปรียบว่า "ที่นี่เราถือว่าเป็นไตกำจัดสิ่งสกปรกและโรค" และจากการทดสอบคุณภาพน้ำในบึงพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำตามจุดต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า น้ำในบึงหลังปรับปรุงโดยทั่วไปมีคุณภาพดีขึ้น

เอกสาร :