การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร สำหรับเกษตรกร (ตอน ตอนที่ 1 ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต)

01-05-2018

View 5,722

วีดีโอ

รายการ : การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร สำหรับเกษตรกร
วันที่ : 15:21:33 | View 5722 | สถานี : MHESI Channel | Embed