งานแถลงข่าว เปิดตัวราคาสารสกัดยางพาราสู่ธุรกิจเครื่องสำอางและ SMEs (ตอน -)

13-10-2015

View 2,583

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว เปิดตัวราคาสารสกัดยางพาราสู่ธุรกิจเครื่องสำอางและ SMEs
วันที่ : 14:30:00 | View 2583 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

30 เมษายน 2558 

อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :