งานแถลงข่าว ประกาศผลการจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตอน งานแถลงข่าว ประกาศผลการจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

13-10-2015

View 1,771

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว ประกาศผลการจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 13:35:00 | View 1771 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

23 ธันวาคม 2557

โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เอกสาร :