งานแถลงข่าว เด็กไทยคว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก 2015 (ตอน -)

13-10-2015

View 1,510

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว เด็กไทยคว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก 2015
วันที่ : 14:49:00 | View 1510 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

20 พฤษภาคม 2558

อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :