ความสำเร็จ การพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (ตอน -)

04-08-2016

View 1,636

วีดีโอ

รายการ : ความสำเร็จ การพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า
วันที่ : 13:52:00 | View 1636 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :