[27 มี.ค. 2560] เปิดมุมมองผ่านอาเซียนสู่ความสำเร็จ ASEAN Next 2017 (ตอน เปิดมุมมองผ่านอาเซียนสู่ความสำเร็จ ASEAN Next 2017)

30-03-2017

View 3,157

วีดีโอ

รายการ : [27 มี.ค. 2560] เปิดมุมมองผ่านอาเซียนสู่ความสำเร็จ ASEAN Next 2017
วันที่ : 08:30:00 | View 3157 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :