การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร สำหรับเกษตรกร (ตอน ตอนที่ 3 แปรรูป เพิ่มมูลค่า)

01-05-2018

View 4,195

วีดีโอ

รายการ : การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร สำหรับเกษตรกร
วันที่ : 15:26:35 | View 4195 | สถานี : MHESI Channel | Embed