การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร สำหรับเกษตรกร (ตอน ตอนที่ 3 แปรรูป เพิ่มมูลค่า)

01-05-2018

View 3,018

วีดีโอ

รายการ : การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร สำหรับเกษตรกร
วันที่ : 15:26:35 | View 3018 | สถานี : OPS channel | Embed