การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (ตอน เรื่อง ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน)

09-03-2016

View 1,647

วีดีโอ

รายการ : การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย
วันที่ : 13:18:00 | View 1647 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

เวลา 13.30 - 15.00 น.

ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :