งานแถลงข่าว พิธีลงนามการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบัน (ตอน -)

13-10-2015

View 1,733

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าว พิธีลงนามการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบัน
วันที่ : 15:18:00 | View 1733 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

3 มิถุนายน 2558 

อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เอกสาร :