แหลมผักเบี้ย ปรับน้ำเสียเป็นน้ำใส ตอนที่ 6 (ตอน -)

29-10-2014

View 2,667

วีดีโอ

รายการ : แหลมผักเบี้ย ปรับน้ำเสียเป็นน้ำใส ตอนที่ 6
วันที่ : 13:35:00 | View 2667 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แนวคิดโดยใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะในชุมชน ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยกันเอง อาศัยกลไกลต่างๆของการย่อยสลายของจุลินทรี การเติมอากาศจากพืช

เอกสาร :