กังหันน้ำชัยพัฒนา วิดน้ำเสียเติมออกซิเจน ตอนที่ 4 (ตอน -)

29-10-2014

View 2,927

วีดีโอ

รายการ : กังหันน้ำชัยพัฒนา วิดน้ำเสียเติมออกซิเจน ตอนที่ 4
วันที่ : 13:33:00 | View 2927 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

กังหันน้ำชัยพัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย มีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่า "เพลากังหัน" ทั้งนี้ การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและใช้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียน้อย และแหล่งน้ำเสียที่กระจายไปตามแหล่งต่างๆ จึงทำให้ยากแก่การรวบรวมน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสีย และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

เอกสาร :