บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (food Inonpolis) (ตอน -)

08-06-2016

View 1,871

วีดีโอ

รายการ : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (food Inonpolis)
วันที่ : 13:48:00 | View 1871 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

27 พฤษภาคม 2559

ณ อุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :