งานแถลงข่าวโครงการกระจายโอกาศการเรียนรู้ 77 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จ้าวฟ้านักดาราศาสตร์ (ตอน -)

13-10-2015

View 1,191

วีดีโอ

รายการ : งานแถลงข่าวโครงการกระจายโอกาศการเรียนรู้ 77 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จ้าวฟ้านักดาราศาสตร์
วันที่ : 14:24:00 | View 1191 | สถานี : MHESI Channel | Embed

เอกสาร :