การนำแสงซินโครตรอนไปใช้งาน (ตอน -)

12-10-2017

View 3,713

วีดีโอ

รายการ : การนำแสงซินโครตรอนไปใช้งาน
วันที่ : 09:40:00 | View 3713 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

การนำแสงซินโครตรอน ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ครอบุลุมกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ด้านการแพทย์,ด้านอุสสาหกรรม,ด้านอาหารและยา,ด้านนิติวิทยาศาตร์