ความเคยชิน (ตอน หนังสั้น ความเคยชิน)

27-01-2016

View 2,109

วีดีโอ

รายการ : ความเคยชิน
วันที่ : 10:34:00 | View 2109 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่ ทีม YOUTH  จากผลงาน "ความเคยชิน" 

เอกสาร :