การแถลงข่าวมอบรางวัลแก่กรมการข้าว กรมการข้าวคว้ารางวัลการใช้รังสีพัฒนาพันธ์ข้าวจาก IAEA และ FAO โดยความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตอน -)

13-10-2015

View 2,239

วีดีโอ

รายการ : การแถลงข่าวมอบรางวัลแก่กรมการข้าว กรมการข้าวคว้ารางวัลการใช้รังสีพัฒนาพันธ์ข้าวจาก IAEA และ FAO โดยความร่วมมือกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วันที่ : 11:39:00 | View 2239 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

19 พฤศจิกายน 2557 

อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :