เชื้อโรค (ตอน หนังสั้น เชื้อโรค )

27-01-2016

View 2,099

วีดีโอ

รายการ : เชื้อโรค
วันที่ : 10:18:00 | View 2099 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่ ทีม Dog Film จากผลงาน "เชื้อโรค" 

เอกสาร :