การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร สำหรับเกษตรกร (ตอน ตอนที่ 2 เรียนรู้เข้าใจ หลังเก็บเกี่ยว)

01-05-2018

View 3,318

วีดีโอ

รายการ : การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร สำหรับเกษตรกร
วันที่ : 15:23:13 | View 3318 | สถานี : OPS channel | Embed