ข่าวสาร

ภาพข่าวและกิจกรรม

รองปลัด อว. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม

วันนี้ (1 ตุลาคม 2565) เวลา 11.00 น. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ ...


01-10-2022

อว. โดย มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดโครงการ ตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (RMUTR U2T for BCG Market)

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ ตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศร ...


30-09-2022

กระทรวง อว.-ทปอ. จับมือ กสศ. เชื่อมมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ดูแลนักเรียนยากจน-ยากจนพิเศษกว่า 2 หมื่นคน

กระทรวง อว.-ทปอ. จับมือ กสศ. เชื่อมมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ดูแลนักเรียนยากจน-ยากจนพิเศษกว่า 2 หมื่นคนที่สอบผ่าน TCAS65 ให้ได้รับทุนต่อเนื่อง “เอนก” รมว.อว. กำชับมหาวิทยาลัยจัดมาตรการดูแลอย่า ...


30-09-2022

อว. จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

30 กันยายน 2565 : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานใน "พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ...


30-09-2022

อว. ร่วมเปิดงาน TechnoMart 2022 “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ อว., นายเอกพงศ์ มุสิก ...


29-09-2022

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อว. รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณองค์กร ผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณองค์กร ผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้า ...


29-09-2022

ปลัด อว. ร่วมหารือข้อราชการกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งเป็นการพบป ...


29-09-2022

“ดร.พัชรินรุจา” ที่ปรึกษา รมว.อว. พบนักศึกษาต่างชาติ ABAC  ยกให้เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยนานาชาติ  ที่คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน

“ดร.พัชรินรุจา” ที่ปรึกษา รมว.อว. พบนักศึกษาต่างชาติ ABAC ยกให้เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยบริการทางการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เน้นสร้างอัตลักษณ์ให้นั ...


29-09-2022

อว. ร่วมแสดงพลังปลูกต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เพิ่มพื้นที่ป่า พัฒนาประเทศ

29 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว. และ ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผ ...


29-09-2022

รองปลัด อว. เปิดโครงการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับสภาสถาบันอุดมศึกษาแ ...


29-09-2022