ข่าวสาร

ภาพข่าวและกิจกรรม

วช. มอบรางวัลติดดาว 15 ผลงานเด่น นักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจในกิจกรรมบ่มเพาะ ภาคเหนือ ปี 66   

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลติดดาวผลงานเด่นอาชีวศึกษา จำนวน 15 ผลงาน ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart In ...


30-01-2023

วช. เผย พร้อมส่งสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ 89 ออกสู่ตลาดปีหน้า   

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และสื่ ...


30-01-2023

เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ U2T for BCG ชูผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ยกระดับความเป็นอยู่คนในชุมชน

25 มกราคม 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานโครงการกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U ...


28-01-2023

เลขานุการ รมว.อว. ร่วมชื่นชมความสำเร็จผลิตภัณฑ์ U2T for BCG ของ 3 มหาวิทยาลัยในงาน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "U2T for BCG to Smart City: กาลครั้งหนึ่งเมื่อส ...


27-01-2023

อว. รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลดีเด่น

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Digital award และกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ (Networking ...


27-01-2023

BIO International Convention 2023 วันที่ 5-8 มิถุนายน 2566 ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและภาพเอกชน ร่วมเดินทางเ ...


26-01-2023

รมว.อว. เปิดการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (Thai Medical Education Conference “Revolution of Medical Education : Transformation to the Modern World”

วันที่ 25 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ...


25-01-2023

ทูตซาอุดีอาระเบียเข้าพบ รมว.อว. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ) เร่งสานสัมพันธ์และผลักดันความเร่งมือด้านการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) กับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในเชิงรุก โดย ศ. ...


25-01-2023

อว. มอบของขวัญปีใหม่ ปี 66 จากรัฐบาล “เท้าเทียมไดนามิกส์” คุณภาพสูง  ฝีมือนักวิจัยไทย ให้ รพ. พระมงกุฎเกล้า และ รพ. ในเครือข่าย นำไปช่วยผู้พิการให้ได้ใช้ฟรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ร่วมพิธีมอบนวัตกร ...


25-01-2023

วช. ร่วมกับ สอศ. บ่มเพาะเยาวชนสายอาชีวศึกษา เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่   

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)จัดกิจกรรม“การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอ ...


25-01-2023