ข่าวสาร

ภาพข่าวและกิจกรรม

“เพิ่มสุข” ปลัดกระทรวง อว. บรรยายพิเศษ

“เพิ่มสุข” ปลัดกระทรวง อว. บรรยายพิเศษ "นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา" ในเวที “การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024” เน้นสร้างความเข้มแข็ง ดึงศักยภาพ พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยตามแนวนโยบาย BCG อย่า ...


15-06-2024

“ศุภมาส” เผยผลการจัดอันดับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (THE Impact Rankings 2024) ม.มหิดล ติดอันดับที่ 19 ของโลก

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) หน่วยงานการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลก ได้ประกาศผลการจัด ...


15-06-2024

"วันนี นนท์ศิริ“ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. รับมอบกล้าไม้จากนายกรัฐมนตรี ในโครงการ “72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอ ...


14-06-2024

“ศุภมาส” รมว.อว. เปิดงาน “การแข่งขัน อว. เกมส์ ประจำปี 2567” มุ่งสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขัน อว. เกมส์ ประจำปี 2567” โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ ...


14-06-2024

อว. แถลงความพร้อมจัดงานใหญ่ “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

อว. ระดมผลงานการปฏิรูปอุดมศึกษา ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โชว์ในงาน“มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. SCI POWER FOR FUTURE THALAND ระดับภูมิภาค” แสดงศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย ...


14-06-2024

“ศ.ดร.ศุภชัย“ รองปลัดกระทรวง อว. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 พร้อมเสนอโครงการ อว. For AI มุ่งพัฒนาเป้าหมาย 3 ด้าน “การศึกษา-พัฒนากำลังคน-ต่อยอดนวัตกรรม“ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม

“ศ.ดร.ศุภชัย“ รองปลัดกระทรวง อว. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 พร้อมเสนอโครงการ อว. For AI มุ่งพัฒนาเป้าหมาย 3 ด้าน “การศึกษา-พัฒนากำลังคน-ต่อยอด ...


13-06-2024

“ศุภมาส” นำทีมผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว ...


13-06-2024

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดอบรมปลูกป่าได้เห็ด หนุนความรู้เกษตรกรปลูกเห็ดป่ากินได้ ช่วยรักษ์ป่า พร้อมสร้างรายได้เสริมอาชีพ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 ได้ร่วมกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (กรมป่าไม้) จัดอบรม ...


13-06-2024

“เพิ่มสุข” ปลัดกระทรวง อว. ร่วมประชุม “การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 85” หารือความร่วมมือด้าน วทน. มุ่งให้ AI ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (COSTI Chairperson ...


13-06-2024

NSM ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติรัสเซีย

11 มิถุนายน 2567 /ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เข้าร่วมงานลี้ยงฉลองวันชาติรัสเซียพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายเยฟกินี โทมิคิน (H.E ...


13-06-2024