ข่าวสาร

ภาพข่าวและกิจกรรม

“ศุภมาส” ประกาศพร้อมกำกับดูแลความปลอดภัย หากไทยใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต

“ศุภมาส” ประกาศพร้อมกำกับดูแลความปลอดภัย หากไทยใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า หลังจากที่ ...


23-02-2024

วช.หนุน “ศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ” บูรณาการความรู้และเครือข่ายการทำงาน ด้วยวิจัยและนวตกรรม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน “ศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันต ...


23-02-2024

ไบโอเทค เปิดบ้าน TBRC คลังจุลินทรีย์ชั้นนำระดับอาเซียน ที่มีมากเกือบ 1 แสนสายพันธุ์ ชี้เป็นต้นน้ำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบโจทย์วิจัย-อุตสาหกรรม หนุน BCG เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

(22 กุมภาพันธ์ 2567) ณ อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดศูนย์ชีววัส ...


22-02-2024

ปส. เจ้าภาพระดับอาเซียน Kick off - Workshop เสริมแกร่งเตรียมพร้อมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นเจ้าภาพระดับอาเซียนจัด Kick off , Workshop เสริมความเข้มแข็งให้เจ้าหน้าที่ด้านการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเ ...


22-02-2024

ไทย – เวียดนาม กระชับความสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้ นายสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากร ...


22-02-2024

“ศุภมาส” เผยศักยภาพไทยพร้อมก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านอาหารแห่งอนาคตของภูมิภาค” พร้อมร่วมยินดีเอกชนสัญชาติไทยนำ วทน. ขับเคลื่อนธุรกิจสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์วูล์ฟเฟีย ซึ่งจัดโดยบร ...


22-02-2024

“ศุภมาส” ร่วมประชุมบอร์ดอีวี ชูนโยบาย “อว. For EV” สนองนโยบายรัฐบาลดันไทยเป็นศูนย์กลางอีวีอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมน ...


21-02-2024

อว. จัดเสวนา “สืบสานงานช่างศิลป์ สู่ผลิตภัณฑ์ Soft Power” ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การสร้างคุณค่าและสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาและนิทรรศการงาน "สืบสานงานช่างศิลป์ สู่ผลิตภัณฑ์ Soft Power" มุ่งขับเคลื่ ...


21-02-2024

วช. เชิดชู “วิน สุรเชษฐพงษ์” นักวิจัย ม.เกษตร เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 67 ผู้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีจัดการโรคไวรัสอุบัติใหม่ในฟาร์มปลานิลและปลานิลแดง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน NRCT Talk : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 เปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2567 รองศาสต ...


21-02-2024

วว. หารือความร่วมมือกับ SCGC ด้านทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ / การเป็น Certification Body

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมหารือกับ นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ที่ปรึกษา เอสซีจี เ ...


20-02-2024