การสร้างมูลค่าเพิ่มจากไผ่ : เตาอิวาเตะ (โครงการผลักโดน อสวท.) อ.เมือง จ.สุรินทร์

05-03-2018

View 2,784

วีดีโอ

รายการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากไผ่ : เตาอิวาเตะ (โครงการผลักโดน อสวท.) อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่ : 12:29:44 | View 2784 | สถานี : MHESI Channel | Embed