ประธานนักเรียน (ตอน หนังสั้น ประธานนักเรียน)

27-01-2016

View 1,932

วีดีโอ

รายการ : ประธานนักเรียน
วันที่ : 09:04:00 | View 1932 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่

1. ทีมไทรทองฟิล์ม โรงเรียนบ้านต้อนราษฏร์ จังหวัดสกลนคร จากผลงาน "ประธานนักเรียน" ประกอบด้วย

     1. นางสาววิรดา  หมื่นสุข

     2. นางสาวรัชนี  ปราบนอก

     3. นายสหัสวรรษ  มุสิกา

เอกสาร :