ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมแห่งความภักดี (ตอน -)

28-11-2016

View 1,914

วีดีโอ

รายการ : ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมแห่งความภักดี
วันที่ : 10:39:00 | View 1914 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เอกสาร :