10 เรื่องดาราศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดในปี 2559 (ตอน 10 เรื่องดาราศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดในปี 2559)

26-01-2016

View 1,901

วีดีโอ

รายการ : 10 เรื่องดาราศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดในปี 2559
วันที่ : 16:14:00 | View 1901 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

18 มกราคม 2559 

ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสาร :