ชิ้นไม้ (ตอน หนังสั้น ชิ้นไม้)

27-01-2016

View 2,016

วีดีโอ

รายการ : ชิ้นไม้
วันที่ : 09:49:00 | View 2016 | สถานี : MHESI Channel | Embed

รายละเอียด

ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่

1. ทีม PICTION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากผลงาน "ชิ้นไม้" 

เอกสาร :